مرکز فناوریهای زیست محیطی
انستيتو آب و انرژي دانشگاه صنعتي شريف با هدف توليد، توسعه و ارتقاي دانش و فناوري در حوزه آب و انرژي کشور از سال 1345 با اجراي طرحهايي همچون طراحي و ساخت انواع آب شيرين کن ها، تصفيه خانه هاي پساب صنعتي و شهري و مطالعات منابع آب و انرژيهاي نوين با بهره گيري از اعضاي هيأت علمي و کارشناسان توانمند تأسيس و در حال فعاليت مي باشد. اين مرکز هم اکنون براساس ظرفيت هاي علمي و اجرايي خود در قالب تفاهم نامه همکاري شماره 3/9598-2 و گواهينامه شماره 748-21 به عنوان بازرس معتمد سازمان حفاظت محيط زيست شناخته شده و همچنين از همکاري آزمايشگاه آب و فاضلاب انستيتو، آزمايشگاه معتمد سازمان حفاظت محيط زيست به گواهي شماره 0013-8805-44-ABC، در جهت اجراي طرحها، ارائه خدمات و تلاش در ارتقاي شاخصهاي زيست محيطي کشور بهره مند است. دفتر مطالعات محيط زيست و انرژي دانشگاه صنعتي شريف در ارديبهشت سال 1385با انتقال توانمندي حاصل از فعاليتها و برنامه ريزي هاي انجام گرفته در ستاد محيط زيست و انرژي شهرداري تهران تشکيل گرديد و هم اکنون بر آن است تا با رشد همکاريها و فعاليتهاي برنامه ريزي شده، بستري مناسب در هم افزايي توانمندي هاي بسيار ارزشمند اساتيد، متخصصان و کارشناسان دانشگاه شريف و ساير مجموعه هاي معتبر علمي مهندسي را فراهم آورد. اهداف: اهم اهداف مجموعه عبارتند از: 1- توليد، توسعه و ارتقاي دانش و فناوري در حوزه آب و انرژي کشور. 2- انجام مطالعات علمي و پژوهشي، ارائه خدمات مشاوره و انجام طرحها و پروژه هاي مطالعاتي، طراحي و اجرا در حوزه محيط زيست و انرژي کشور. 3- الگوسازي و شکل گيري رابطه مؤثر دانشگاه با سازمانها و صنايع کشور. 4- تحقق الگوي انسجام ميان پژوهش، طراحي و اجرا در پروژه ها با مشارکت تمامي مؤلفه ها. 5- خلق و ارائه دستاوردهاي تازه در سطح کشور. 6- تأثير فرهنگي در جامعه براي ارتقاء سطح فکري و بهبود رويه ها. 7- تربيت نيروهايي که خود در مجموعه اي مشابه بتوانند انديشه صحيح، روشمند و متعالي توليد کنند.
این فرم را به تمام وب سایت ها اضافه نمائید این فرم را به تمام وب سایت ها اضافه نمائید

کدی را که در پایین آمده در صفحه وب خود کپی نمائید تا در صفحه شما نمایش داده شود

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus